Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cà phê Ấn Độ niên vụ 2017 – 18 đạt 350.400 tấn
05 | 10 | 2017
Theo Hội đồng Cà phê Ấn Độ, sản lượng cà phê Ấn Độ niên vụ 2017 – 18 sẽ đạt mức cao kỷ lục. Ấn Độ hiện là nước sản xuất cà phê lớn thứ 3 châu Á.

Trong niên vụ 2017 – 18, sản lượng cà phê Ấn Độ tăng 12% so với niên vụ trước, lên 350.400 tấn, bao gồm 103.100 tấn cà phê Arabica và 247.300 tấn cà phê Robusta. Sản xuất cà phê tăng chủ yếu là nhờ tăng diện tích thu hoạch mới tại các khu vực sản xuất lớn.

Mùa mưa kéo dài 4 tháng tại Ấn Độ, thường chiếm hơn 70% tổng lượng mưa hàng năm của nước này, đã không đạt lượng mưa trung bình dài hạn trong năm 2017. Tổng lượng mưa đo được tại Ấn Độ trong mùa mưa vừa qua là 841,3mm, xấp xỉ 95% mức trung bình dài hạn. Mùa mưa bình thường tại Ấn Độ được định nghĩa là có lượng mưa dao động từ 96% – 104% so với lượng mưa trung bình dài hạn.

Theo Business Standard (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường