Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê tháng 9 của Việt Nam sụt giảm như kỳ vọng
11 | 10 | 2017
Xuất khẩu cà phê tháng 9 của Việt Nam sụt giảm như kỳ vọng

Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo  xuất khẩu cà phê tháng 9 của Việt Nam giảm như kỳ vọng ban đầu, đạt 1.325.000 bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 của Việt Nam giảm 14,9% so với niên vụ trước, đạt 24,7 triệu bao.

Ủy ban Cà phê Ấn Độ bao cáo xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 của Ân Độ tăng 9,36% so với niên vụ trước, đạt 5.743.550 bao.

Tồn kho cà phê Arabica chứng nhận đạt chuẩn sàn ICE Futures US tại New York tăng 4.705 bao vào ngày 09/10/2017, đăng ký tồn kho 1.846.581 bao.

(Bản tin mang tính tham khảo)

Nguồn: 123chienluoc.comBáo cáo phân tích thị trường