Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông dân Pakistan thu hoạch lúa
07 | 11 | 2017
Vụ mùa thua hoạch đã và đang diễn ra tại Pakistan

Nông dân Pakistan đang đóng gạo vào bao tại phía đông vùng ngoại ô Lahore, Pakistan vào 3/11/2017. Xuất khẩu gạo của Pakistan đã tăng 28,74% trong 3 tháng đầu năm tài chính hiện tại, bắt đầu từ tháng 7/2017, theo một công bố của Hội đồng Thống kê Pakistan (PBS).

Ảnh chụp tại ngoại ô Lahore, Pakistan

Theo Tân Hoa XãBáo cáo phân tích thị trường