Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
GTN tăng đầu tư mảng sữa, trà và tái cơ cấu Tập đoàn
07 | 11 | 2017
Một loạt chủ trương của GTN đã được công bố, liên quan đến việc thoái vốn khỏi một số công ty con và tập trung nguồn lực cho việc kinh doanh sữa và trà.

Ngày 3/11/2017, Công ty Cổ phần GTNfoods (Mã: GTN) đã công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch gia tăng đầu tư vào mảng sữa và kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn.

Trong đó, mức vốn chủ sở hữu của GTNfoods tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico - Mã: VLC) đã được phê duyệt tăng lên mức 75%.

Với chủ trương tập trung đầu tư vào ngành sữa, GTN quyết định tăng sở hữu Mộc Châu Milk thông qua trực tiếp và gián tiếp, đảm bảo thực hiện được chiến lược dài hạn tăng quy mô đàn bò lên dự kiến 100.000 con.

Nghị quyết cũng công bố việc cho phép TAEL Partner nghiên cứu đầu tư Dự án phân bón hữu cơ tại Mộc Châu. Các chuyên gia của TAEL Partners phối hợp cùng Mộc Châu Milk và Vilico sẽ xây dựng một báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án này trong đó có đánh giá ảnh hưởng tới các yếu tố liên quan như môi trường, xã hội, tác động tới đời sống và hoạt động chăn nuôi của người chăn nuôi.

Về chủ trương tái cơ cấu Tập đoàn, GTN đã phê duyệt quyết định thoái vốn khỏi công ty con ( Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung) và công ty liên kết ( Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn) và kế hoạch tái cơ cấu tài sản không nằm trong chiến lược cốt lõi của Tập đoàn.

Nhằm đem lại nguồn lực tập trung phát triển các mảng cốt lõi là Sữa và Trà, công ty cũng chủ trương thoái vốn tại Các Công ty con, Công ty liên kết và các bất động sản thuộc sở hữu của ba Công ty con là Vilico, Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP (Vinatea) và Công ty Cổ phần Tre Công nghiệp Mộc Châu (MC Bamboo) không nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Theo Kinh tế & Tiêu dùngBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ