Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thủy sản Ấn Độ tăng 21% trong quý 1 năm tài khóa 2017-18
11 | 11 | 2017
Xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ trong quý 1 năm tài khóa 2017-18 tăng 21% so với cùng kỳ năm tài khóa trước nhờ nhu cầu đối với tôm đông lạnh tăng trên thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn từ tháng 4 – 6/2017, Ấn Độ đã xuất khẩu 2,52 triệu tấn thủy sản, trị giá 1,39 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu thủy sản Ấn Độ đạt 2,01 triệu tấn, trị giá 1,17 tỷ USD, theo Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Thủy sản (MPEDA) cho hay.

MPEDA cho biết các sản phẩm thủy sản Ấn Độ đã trải qua giai đoạn nhu cầu tăng mạnh từ Trung quốc, Mỹ và Đông Nam Á duy trì vị thế là những khu vực nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Ấn Độ, theo sau là EU và Nhật Bản.

Trong quý 1 năm tài khóa 2017-18, Ấn Độ xuất khẩu kim ngạch thủy sản 50.630 tấn sang Mỹ; 41.934 tấn sang Đông Nam Á; 14.893 tấn sang EU; 7.222 tấn sang Nhật Bản; 3.753 tấn sang Trung Đông và 2.804 tấn sang Trung Quốc. Xuất khẩu sang các nước khác đạt 6.285 tấn.

Xuất khẩu tôm trong quý 1 năm tài khóa 2017/18 tăng 20,87% so với cùng kỳ năm tài khóa trước, xuất khẩu cá đông lạnh tang 21,75% và mực ống đông lạnh tăng 7,82%.

Xuất khẩu tôm thẻ tăng từ 82.193 tấn trong quý 1 năm tài khóa 2016-17 lên 92.341 tấn trong năm tài khóa hiện tại. MPEDA cho biết Nhật Bản là thị trường xuất khẩu tôm sú chính, chiếm 49,12% trong tổng kim ngạch xuất khẩu tôm sú của Ấn Độ, theo sau là Đông Nam Á với thị phần 23,84%và Mỹ với 17,77%.

Cảng Vishakhapatnam đã xuất 43.315 tấn, theo sau là cảng Krishnapatnam với 19.917 tấn, cảng Kochi với 29.630 tấn, cảng Kolkata với 21.433 tấn, cảng Tuticorin với 10.986 tấn và cảng Chennai với 11.300 tấn.

Theo Seafood Source (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường