Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Louis Dreyfus hoàn thiện giao dịch hàng hóa nông sản thông qua blockchain
01 | 02 | 2018
Louis Dreyfus Company (LDC) hợp tác với Shandong Bohi Industry Co., Ltd (Bohi), ING, Societe Generale và ABN Amro đã hoàn thiện một cơ chế giao dịch hàng hóa nông sản toàn diện, sử dụng nền tảng blockchain.

Theo LDC, lần đầu tiên trong ngành nông sản hàng hóa, giao dịch được thực hiện theo các văn bản số hóa toàn diện (hợp đồng bán hàng, thư tín dụng, các chứng nhận) và hệ thống tự động khớp dữ liệu, qua đó tránh lặp dữ liệu và kiểm tra thủ công. “Giao dịch này mô phỏng quy trình dựa vào văn bản giấy tờ, cho thấy sự cải thiện hiệu quả rất lớn cho tất cả các tác nhân trong chuỗi”, đại diện công ty cho biết. “Thời gian dùng để xử lý văn bản và dữ liệu giảm tới 5 lần. Các lợi ích khác bao gồm khả năng giám sát tiến độ vận hành trong thời gian thực, xác minh số liệu, giảm rủi ro gian lận, và giảm chu kỳ xoay vòng tiền mặt. Sự thành công của nền tảng này cho thấy tiềm năng của ứng dụng công nghệ trong giao dịch và tài chính trên thị trường hàng hóa”.

Nền tảng Easy Trading Connect (ETC) được thiết kế để số hóa và chuẩn hóa các giao dịch hàng hóa. Nền tảng này lần đầu tiên được xác thực với một giao dịch tàu dầu mỏ trong tháng 2/2017, sau đó là sự kiện ra mắt vào tháng 11/2017 của một tổ hợp năng lượng nhằm cung cấp các dịch vụ dựa trên nền tảng blockchain cho ngành năng lượng. Sau đó, nguyên tắc tương tự đã được điều chỉnh và áp dụng cho giao dịch hàng hóa nông sản, trong đó có sự hợp tác với nhiều bên. Nền tảng ETC mới ứng dụng này tích hợp vào sự phức tạp của ngành nông nghiệp và các luồng giao dịch trong chuỗi, không chỉ bao phủ các khía cạnh tài chính, mà còn là một tập hợp đầy đủ các khía cạnh của giao dịch, như ký kết và triển khai hợp đồng mua bán ngay từ ban đầu.

Theo World Grain (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ