Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác Nông nghiệp
31 | 01 | 2018
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác Nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Yu Xinrong và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam Lê Quốc Doanh, đã đồng chủ tọa cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác Nông nghiệp Việt Nam – Trung Quốc (JCA) tại Hà Nội ngày 21/1/2018.

Theo yêu cầu từ phía Việt Nam, Thứ trưởng Yu Xinrong đã trình bày mục tiêu của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của Trung Quốc, đặc biệt là chiến lược khôi phục sinh lực vùng nông thôn và nông nghiệp xanh. Hai bên đã thảo luận và triển khai cơ cấu tổ chức JCA, và trao đổi toàn diện các quan điểm, đạt được đồng thuận về hợp tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, thành lập Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Lúa lai Việt Nam – Trung Quốc, sản xuất biogas từ chất thải chăn nuôi và gia cầm, bảo vệ thực vật và thuốc BVTV, kiểm soát dịch bệnh xuyên biên giới, đầu tư và thương mại nông nghiệp và tăng cường năng lực.

Cả hai bên đồng ý rằng cuộc họp lần thứ hai của JCA sẽ tổ chức tại Trung Quốc trong năm 2019.

Theo MOA (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ