Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuế môi trường trong ngành thủy sản Trung Quốc tạo ra hiệu ứng trái chiều
03 | 02 | 2018
Các nhà chức trách địa phương tại Trung Quốc đã nỗ lực tìm cách áp dụng các quy định thuế môi trường nước mới ban hành gần đây đối với ngành nuôi trồng thủy sản, có khả năng tạo ra một cú shock cung về dài hạn.

Luật thuế mới đối với các dòng chảy và chất thải bắt đầu có hiệu lực đối với ngành nông nghiệp từ ngày 1/1, nhưng một số địa phương đang gặp khó khăn trong định ra các thông số cho các cơ sở nuôi tôm và cá, xét đến việc nhiều cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ và không được cấp phép. Một văn bản từ Bộ Nông nghiệp tại Bắc Kinh, lưu hành đến các sở địa phương, yêu cầu các nhà chức trách thực hiện đăng ký đối với tất cả các địa điểm nuôi trồng thủy sản nhưng chỉ nhắc đến “các cơ sở đã đăng ký”.

Nuôi tôm được cho là nguồn gây ô nhiễm cho các đường nước và đối mặt với một cú shock lớn nếu Trung Quốc thực hiện một đợt thanh tra trên diện rộng tình trạng ô nhiễm môi trường trong ngành này.

Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch mạnh không ngờ trong 2 năm qua và đóng cửa hàng loạt các trang trại chăn nuôi lợn không cấp phép, không chuyên nghiệp, gây ô nhiễm nghiêm trọng các nguồn nước. Tại Chiết Giang, quy mô đàn lợn giảm tới 2/3. Thuế áp dụng với các cơ sở nuôi xả thải cao, nhưng nông dân có thể nộp hồ sơ miễn trừ thuế nếu họ có nhà máy xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn xử lý nguồn nước thải quốc gia.

Theo Seafood Source (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường