Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình sản xuất thủy sản tháng 01/2019
15 | 02 | 2019
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng thuỷ sản tháng 01/2019 ước đạt 498 nghìn tấn, tăng 4,3% so với tháng 01/2018, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 265,8 nghìn tấn (+5%), nuôi trồng ước đạt 232,2 nghìn tấn (+3,6%).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng thuỷ sản tháng 01/2019 ước đạt 498 nghìn tấn, tăng 4,3% so với tháng 01/2018, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 265,8 nghìn tấn (+5%), nuôi trồng ước đạt 232,2 nghìn tấn (+3,6%). Cụ thể như sau:

Về hoạt động khai thác thủy sản:

Sản lượng khai thác thuỷ sản trong tháng đạt 265,8 nghìn tấn, tăng 5% so với tháng 01/2018, trong đó: khai thác biển đạt 251 nghìn tấn, tăng 5,3%; khai thác nội địa đạt 14,8 nghìn tấn.

Về hoạt động nuôi trồng thuỷ sản:

Tháng 01, sản lượng nuôi trồng ước đạt 232,2 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tình hình sản xuất cá tra và tôm cụ thể như sau:

+ Cá Tra: sản lượng nuôi tại các tỉnh ĐBSCL tháng 01 ước đạt 83,5 nghìn tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh đạt sản lượng lớn: An Giang sản lượng đạt 29 nghìn tấn, tăng 19%; Bến Tre đạt 15 nghìn tấn, tăng 25%.

+ Tôm: Sản lượng cả nước ước đạt 38,4 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tôm sú ước đạt 15,9 nghìn tấn, tôm thẻ chân trắng ước đạt 22,5 nghìn tấn. Riêng ĐBSCL, sản lượng tôm sú ước đạt 14,3 nghìn tấn, tăng 1,3%; tôm thẻ ước đạt 21,4 nghìn tấn, tăng 25,2%.Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ