Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cao su Bình Long phấn đấu khai thác vượt 16.500 tấn mủ
04 | 04 | 2019
Năm 2019, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long quyết tâm phấn đấu khai thác vượt mức sản lượng 16.500 tấn mủ. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn chủ trương chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho NLĐ, phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Dự báo năm 2019 còn nhiều khó khăn, vì vậy ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo công ty đã đề ra một loạt các giải pháp trên mọi lĩnh vực để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu chính, bao gồm: phấn đấu khai thác vượt 16.500 tấn mủ, năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha, giá thành bình quân 30 triệu đồng/tấn, giá bán bình quân 33 triệu đồng/tấn, thu nhập bình quân đạt trên 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngay từ đầu năm, 100 % CB.CNVC – LĐ Công ty đăng ký thi đua hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. NLĐ phấn đấu nâng cao trình độ tay nghề, tích cực tham gia phong trào ” Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi”. Chú trọng các giải pháp kỹ thuật giúp tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đã biểu dương những kết quả công ty đạt được trong năm 2018. Ông nhấn mạnh: “Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long nhiều năm là một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành về năng suất lao động, năng suất vườn cây, đặc biệt là năm 2018 vừa qua, thu nhập bình quân của công ty đạt trên 9,2 triệu đồng/người/tháng, cao nhất trong toàn ngành. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã thực hiện tốt việc chăm lo cho NLĐ. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của một doanh nghiệp. Đồng thời, đồng hành cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tôi tin tưởng rằng với những nền tảng tốt, công ty sẽ phát huy và tiếp tục thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu trong năm 2019″.

Cơ cấu vườn cây của công ty năm 2019 bao gồm, nhóm 1: 4.110 ha, nhóm 2:1.680 ha, nhóm 3: 1.571 ha, vườn cây trên 21 năm tuổi 2.122 ha.

Ông Lê Văn Vui – TGĐ Công ty cho biết: “Năm 2018, công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực là nhờ sự đoàn kết của tập thể CB.CNVC – LĐ trong toàn công ty. Bên cạnh đó là sự ủng hộ, tạo điều kiện của VRG, lãnh đạo chính quyền địa phương. Công ty đã có nhiều năm thực hiện vượt kế hoạch sản lượng được cấp trên giao. Hôm nay là một ngày có ý nghĩa trọng đại, tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm ngay từ đầu năm, năm nay công ty sẽ tiếp tục thực hiện vượt kế hoạch sản lượng, đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu mức thu nhập bình quân của NLĐ cao nhất trong ngành. Làm được điều đó, công ty phải có công tác, giải pháp ngay từ đầu năm, tích cực nâng cao trình độ, chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Xây dựng và phát triển thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước”.

 http://tapchicaosu.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ