Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
International Virtual Private Network launched in Viet Nam
14 | 08 | 2007
Viet Nam Telecom International (VTI) launched an International Virtual Private Network (I-VPN) service in Ho Chi Minh City on March 29.
The service will enable enterprises in Viet Nam to link to other facilities worldwide through local VNPT network.

VTI managing director Nguyen Huu Khanh said the I-VPN service, designed and built with technical assistance from solution provider Verizon Business provides an ideal solution for businesses to reach global network, especially when foreign investment in Viet Nam is on the rise as well as Vietnamese-based businesses are expanding overseas

Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ