Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu phân bón tăng bật, đã xuất hiện doanh nghiệp báo lãi trong nửa đầu năm 2022
15 | 07 | 2022
Chỉ sau 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu phân bón đã vượt qua kết quả xuất khẩu của cả năm 2021 với 559 triệu USD.

Nguồn: vinachem.com.vn

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón của nước ta trong tháng 6 đạt 217 nghìn tấn, tương đương 147 triệu USD, tăng 64% về lượng và tăng 68% về giá trị so với tháng 5.

Qua đó đưa tổng xuất khẩu phân bón trong 6 tháng đầu năm lên mức 998 nghìn tấn với kim ngạch chạm ngưỡng 647 triệu USD, tăng 43% về lượng và tăng tới 2,8 lần về kim ngạch so với cùng kỳ.

Như vậy, chỉ sau 6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu phân bón đã vượt qua kết quả xuất khẩu của cả năm 2021 với 559 triệu USD.

(Số liệu: Tổng cục Hải quan, Biểu đồ: Hoàng Anh)

Trong 6 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu phân bón đã tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2021, lên mức bình quân 646 USD/tấn. Riêng trong tháng 6 giá xuất khẩu phân bón đã nhích 2,5% so với 5, lên 679 USD/tấn.

Việc các doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu khi giá cao đã giúp kết quả kinh doanh 6 tháng của nhiều công ty vượt kế hoạch.

Điển hình như Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) với doanh thu ước đạt 32.830 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2021, bằng 63% kế hoạch năm; lợi nhuận ước đạt 4.098 tỷ đồng, vượt qua mức lãi khoảng 3.500 tỷ đồng cả năm 2021.

Trong đó, doanh thu nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 19.435 tỷ đồng, tăng 46% và chiếm gần 60% tổng doanh thu.
Tương tự, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cũng công bố doanh thu 6 tháng ước đạt 4.464,8 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ và đạt 69,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất lũy kế 6 tháng của công ty ước đạt 181,9 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ nhưng đạt 91% kế hoạch năm.vinachem.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường