Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền đồng Việt Nam sẽ được dùng thanh toán xuất nhập khẩu
11 | 07 | 2007
Đến năm 2010, cơ chế đưa đồng tiền Việt Nam tham gia vào thanh toán xuất nhập khẩu sẽ được xây dựng. Đây là một mục tiêu được đặt ra trong Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam (VND) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Một mục tiêu khác của đề án là nhằm khắc phục tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế.
Theo đề án này, đến năm 2010, mục tiêu đề ra là tự do hóa hoàn toàn giao dịch vãng lai, bước đầu xây dựng cơ chế để VND tham gia thanh toán xuất nhập khẩu; tiếp tục tự do hóa có lựa chọn các giao dịch vốn, bước đầu cho VND tham gia quan hệ vay, trả nợ nước ngoài và đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam.
Hiện tại, tính chuyển đổi của VND trên thế giới rất hạn chế nên việc đưa vào thanh toán xuất nhập khẩu hay vay, trả nợ nước ngoài là một mục tiêu khó khăn. Cơ chế xây dựng sắp tới sẽ phải tập trung giải quyết khó khăn này bằng những giải pháp, trong đó có thể liên quan trực tiếp đến việc điều hành tỷ giá.
Bước đầu Đề án cũng đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tính chuyển đổi của VND. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng hệ thống lãi suất chủ đạo để định hướng lãi suất thị trường, tiếp tục thực hiện cơ chế tỷ giá linh hoạt, tương đối ổn định, hướng vào mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời, đổi mới chính sách quản lý ngoại hối theo hướng tự do hóa nhiều hơn và tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.
Về mục tiêu khắc tình trạng đô la hóa, Đề án đưa ra lộ trình từng bước và đặt yêu cầu nâng cao hiệu lực pháp lý của các quy định về quản lý ngoại hối, thu hẹp tiến tới xóa bỏ việc niêm yết, định giá, thanh toán bằng ngoại tệ và kinh doanh ngoại tệ trái phép; xóa bỏ chế độ thanh toán bằng ngoại tệ trong nước; có biện pháp thu hút số ngoại tệ trôi nổi vào hệ thống ngân hàng, xóa bỏ các chính sách gây tâm lý đô la hóa.
Đáng chú ý là theo đề án trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sử dụng VND tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, giảm và tiến tới xóa bỏ các quy định về cân đối ngoại tệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)


Nguồn tin: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường