Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuế giảm, giá bán thịt gà vẫn tăng 15%
30 | 08 | 2007
Do dịch cúm gia cầm xảy ra liên tục trong những năm qua, làm cho nhiều chủ trại phá sản, lượng gà thương phẩm giảm mạnh, nhu cầu lại tăng, nhất là trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện dịch heo “tai xanh”, nhiều người tiêu dùng lo ngại, chuyển qua sử dụng thịt gia cầm, càng làm cho giá thịt gia cầm trên thị trường tăng thêm.

Dù thuế suất nhập khẩu thịt gia cầm giảm từ 20% xuống 12%, nhưng giá thịt gia cầm bán ra không giảm mà còn tăng 15% trong tháng 8 này, từ 22.000 - 23.000 đồng/kg lên 25.000 - 26.000 đồng/kg (đùi gà) và cánh gà từ 37.000 - 38.000 đồng/kg lên 41.000 - 42.000 đồng/kg. Giải thích nghịch lý này, một doanh nghiệp cho biết, vấn đề là cung cầu.

Do dịch cúm gia cầm xảy ra liên tục trong những năm qua, làm cho nhiều chủ trại phá sản, lượng gà thương phẩm giảm mạnh, nhu cầu lại tăng, nhất là trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện dịch heo “tai xanh”, nhiều người tiêu dùng lo ngại, chuyển qua sử dụng thịt gia cầm, càng làm cho giá thịt gia cầm trên thị trường tăng thêm.

Trong khi đó, giá thành 1kg gà công nghiệp nuôi trong nước 14.000 - 15.000 đồng/kg thịt gà, với những trang trại nhỏ, lẻ là 17.000 - 18.000 đồng/kg, nhưng giá bán sỉ trên thị trường hiện nay 35.000 - 36.000 đồng/kg. Như vậy, một con gà thịt xuất chuồng, những công ty lớn, có thể lãi 30.000 đồng/con gà thịt. Với thị trường cầu vượt cung và lợi nhuận cao như hiện nay, lượng thịt gà nhập khẩu (chủ yếu là đùi, cánh) đã được các công ty nhập khẩu tăng mạnh trong thời gian qua, chỉ riêng TPHCM bình quân khoảng 2.000 tấn/tháng.Báo cáo phân tích thị trường