Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
50% diện tích điều ở Đông Nam bộ sẽ là điều cao sản
24 | 09 | 2007
Các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang quy hoạch lại các vùng trồng điều, phấn đấu đến năm 2010 diện tích trồng điều bằng giống cao sản mới đạt hơn 50% tổng diện tích trồng điều của khu vực

Các địa phương đang quy hoạch các vùng trồng điều theo hướng chuyên canh và thâm canh cây điều bằng các giống cao sản mới, nhằm phát triển ngành điều một cách bền vững.

Bên cạnh đó, các nhà máy chế biến hạt điều tại khu vực này cũng được sắp xếp lại theo hướng giảm dần các cơ sở chế biến nhỏ, hiện đạt hóa các nhà máy để tăng công suất và nâng cao chất lượng chế biến đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của toàn vùng là đến năm 2010 có 70% số nhà máy chế biến điều đạt tiêu chuẩn về quản lý an toàn thực phẩm (HACCP).Nguồn: thongtinthuongmaivietnam
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ