Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bến Tre phát triển nuôi tôm càng xanh
27 | 09 | 2007
Hiện nay, phong trào nuôi tôm càng xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển khá mạnh. Toàn tỉnh hiện có 2.181 ha mặt nước ao nuôi dưới các hình thức nuôi xen trong vườn dừa, vườn cây ăn trái và trong ruộng lúa.

Đặc biệt, mô hình nuôi tôm càng xanh liền canh, liền cư ở huyện Mỏ Cày, Giồng Trôm và mô hình nuôi tôm càng canh xen trong ruộng lúa luân vụ với nuôi tôm sú ở huyện Thạnh Phú đem lại hiệu quả kinh tế cao đang được nhân rộng.

Năng suất tôm càng xanh nuôi xen canh đạt từ 300 - 500 kg/ha, nuôi chuyên canh, bán thâm canh đạt từ 700 - 1 tấn/ha. Sản lượng tôm thu hoạch từ đầu năm đến nay đạt 970 tấn, bằng 138% so với năm 2006.Nguồn: thongtinthuongmaivietnam
Báo cáo phân tích thị trường