Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Định hướng phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2010
01 | 07 | 2007
Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế của cả nước, lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp trên cả nước và ở từng vùng, Bộ NN-PTNN đã định hướng chiến lược phát triển các ngành hàng chính đến năm 2010.
Theo đó, sản xuất lúa sẽ ổn định diện tích canh tác từ 3.8 ha đến 4 triệu ha, giảm khoảng 200.000 đến 300.000 ha so với hiện nay, trong đó có 1,3 triệu ha lúa hàng hoá chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước (đồng bằng sông Cửu Long 1 triệu ha; đồng bằng sông Hồng 0,3 triệu ha).

Diện tích cà phê sẽ giảm khoảng 40.000 ha so với hiện nay và giữ ở mức từ 450.000 đến 500.000 ha, trong đó 10% đến 15% diện tích là cà phê chè thâm canh để chế biến nâng cao giá trị xuất khẩu.

Diện tích cao su cũng giảm xuống từ 400.000 đến 430.000 ha so với 433.000 ha hiện nay để tập trung thâm canh tăng năng suất ở Ðông Nam Bộ, Tây Nguyên.

Một số cây trồng sẽ tăng diện tích, đó là: Chè tăng từ 10.000 - 20.000 ha lên 100.000 - 120.000 ha ở trung du miền núi phía Bắc, Lâm Ðồng bằng các giống đặc sản, Ðài Loan, Nhật Bản; Ðiều từ 223.000 ha lên 350.000 ha bằng giống ghép mới năng suất cao; Ngô lên 1,2 triệu ha, gấp 3 lần diện tích hiện có ở Tây Nguyên, Ðồng Nam Bộ, trung du miền núi phía Bắc để thay thế nhập khẩu.

Bộ cũng khẳng định, ổn định 45.000 ha tiêu hiện có, trong đó tập trung tăng chất lượng, không tăng số lượng xuất khẩu.

Về chăn nuôi, đàn bò sữa sẽ phát triển lên 100.000 con, tăng gần gấp đôi so với hiện nay ở những nơi có điều kiện thuận lợi và đưa tổng đàn lợn lên 28 - 29 triệu con, tăng từ 5 đến 6 triệu con theo quy mô tập trung để tăng thêm nguồn hàng xuất khẩu.(Nguồn: Văn phòng Bộ NN&PTNT)
Báo cáo phân tích thị trường