Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm
22 | 10 | 2007
Ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm, nhằm kiểm soát hoạt động này để bảo đảm phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, đặc biệt là dịch cúm gia cầm; khuyến khích phát triển chăn nuôi, ấp trứng gia cầm theo phương thức trang trại, công nghiệp để tăng trưởng bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao.
Theo Quyết định này, cơ sở ấp trứng gia cầm phải có đủ các điều kiện: Cơ sở ấp trứng không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh thì chủ cơ sở ấp trứng phải khai báo với UBND cấp xã về hoạt động kinh doanh ấp trứng gia cầm. Địa điểm của cơ sở ấp trứng phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và ở ngoài khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư; ngoài khuôn viên trường học, bệnh viện, chợ, cơ quan và các nơi công cộng khác. Về vệ sinh thú y, trứng đưa vào ấp phải được sản xuất từ các đàn gia cầm bố mẹ khoẻ mạnh, an toàn dịch bệnh, đã tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm theo quy định; có nơi để xử lý gia cầm con chết, trứng hỏng, vỏ trứng và các chất thải khác; tiêu độc khử trùng định kỳ; dụng cụ ấp trứng, phương tiện vận chuyển trứng, gia cầm con phải được tiêu độc khử trùng sau mỗi lần sử dụng; có sổ ghi chép theo dõi trứng đưa vào ấp và xuất bán gia cầm con; ngừng hoạt động ấp trứng trong thời gian công bố có dịch cúm gia cầm trên địa bàn. Đối với cơ sở chăn nuôi thuỷ cầm theo hình thức trang trại, công nghiệp, giống thuỷ cầm nuôi phải được sản xuất từ các cơ sở ấp trứng đủ điều kiện; thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng cúm gia cầm định kỳ cho đàn thuỷ cầm theo quy định và có sổ ghi chép theo dõi tiêm phòng. Khi phát hiện thuỷ cầm có dấu hiệu bị bệnh, chủ chăn nuôi phải khai báo ngay với chính quyền hoặc nhân viên thú y xã; không được bán chạy đàn thuỷ cầm bệnh; thuỷ cầm chết phải được tiêu huỷ theo đúng quy định. Khi có dịch, chủ chăn nuôi phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật về thú y; chỉ nuôi mới hoặc tái đàn sau khi đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch trên địa bàn. Chủ chăn nuôi vịt chạy đồng phải khai báo về việc chăn nuôi và địa bàn chăn thả vịt với UBND cấp xã để được cấp sổ theo dõi.

Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường