Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ quốc tế chuyên nghành thực phẩm và đồ uống “Food and drink Vietnam 2007”
29 | 10 | 2007

Thời gian: 07-11/11/2007
Địa điểm: Cung văn hoá Hữu Nghị Hà Nội
Ngành hàng: Nông sản thực phẩm chế biến, đồ uống, thiết bị và công nghệ
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Triển lãm Hội nghị và quảng cáo Việt Nam VCCI EXPO (tầng 4 số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội – Tel: 04.5742740)Báo cáo phân tích thị trường