Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ thương mại Công- Nông nghiệp
29 | 10 | 2007

Thời gian: 09-15/11/2007
Địa điểm: Trung tâm văn hoá thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngành hàng: Tổng Hợp
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ thương mại CIATBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ