Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiêu thụ thủy sản của Hàn Quốc
08 | 11 | 2007
Mức chi tiêu trung bình hàng tháng trong năm 2003 của mỗi hộ gia đình của Hàn Quốc đạt 27 USD. Tiêu thụ thủy sản tính trên đầu người mỗi năm ước tính đạt 36kg...

Tổng quan thị trường

Từ năm 2001 đến nay Hàn Quốc là nước liên tiếp bị thâm hụt cán cân thương mại thuỷ sản. Năm 2003, xuất khẩu thuỷ sản đạt 1,13 tỷ USD.

Sản lượng thuỷ sản của Hàn Quốc trong năm 2003 đạt 2,49 triệu tấn, sụt giảm mạnh so với sản lượng trung bình khoảng 3 triệu tấn của nhiều năm trước. Chính phủ Hàn Quốc đã cắt giảm số lượng tàu khai thác và dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp này trong nhiều năm tới.

Sản lượng thuỷ sản của Hàn Quốc
Năm
Khối lượng (tấn)
1997
3.243.725
1998
2.835.015
1999
2.910.450
2000
2.514.225
2001
2.665.123
2002
2.476.188
2003
2.487.042
2004(ước)
2.387.000
2005 (dự đoán)
2.300.000

Kim ngạch nhập khẩu thuỷ sản của Hàn Quốc trong năm 2003 đạt 1,96 tỉ USD, tăng 4% so với năm 2002. Dự đoán nhập khẩu thuỷ sản trong năm 2004 sẽ tăng trên 10% để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản của người tiêu dùng trong nước.

Cung và cầu

Năm 2003, sản lượng thuỷ sản của Hàn Quốc đạt 2,49 triệu tấn, trong đó, sản lượng khai thác ven bờ/xa bờ đạt 1,1 triệu tấn, nuôi trồng thuỷ sản trên biển đạt 826.000 tấn, khai thác đại dương đạt 545.000 tấn, và thuỷ sản nước ngọt đạt 19.700 tấn.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, sản lượng thuỷ sản của Hàn Quốc có khả năng sẽ giảm xuống do trữ lượng thuỷ sản đã cạn kiệt và các nước láng giềng của Hàn Quốc đang thi hành chính sách Khu đặc quyền kinh tế. Bộ Hàng hải và Nghề cá Hàn Quốc đã xác định Hạn ngạch khai thác được phép của năm 2004 là 217.650 tấn.

Tổng hạn ngạch khai thác tất cả các loại thuỷ sản do chính phủ Hàn Quốc mua của Nga trong năm 2004 là 39.950 tấn, giảm mạnh so với 51.800 tấn của năm 2003. Trong tương lai, có khả năng Nga sẽ tiếp tục cắt giảm hạn ngạch khai thác dành cho nước ngoài, và thậm chí có thể sẽ không cho phép tàu khai thác nước ngoài hoạt động trên lãnh hải của Nga.

Năm 2003, sản lượng surimi của Hàn Quốc chỉ đạt 4.400 tấn, giảm 20% so với 5.500 tấn của năm 2002, trong khi sản lượng trứng cá lại tăng từ mức 2.400 tấn của năm 2002 lên 3.000 tấn. Sản lượng thuỷ sản khai thác đại dương gồm: cá minh thái Alaska, cá ngừ và mực ống của Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm do Nga sẽ cắt giảm hạn ngạch.

Sức tiêu thụ

Mức chi tiêu trung bình hàng tháng trong năm 2003 của mỗi hộ gia đình của Hàn Quốc đạt 27 USD. Tiêu thụ thủy sản tính trên đầu người mỗi năm ước tính đạt 36kg. Những nỗ lực thành công của ngành nhằm thay đổi quan niệm của người tiêu dùng đối với thủy sản (như thủy sản là thực phẩm lành mạnh thay thế cho thịt đỏ) là việc đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến chất lượng và phát triển công nghệ chế biến - những nhân tố chính trong việc tăng cường nhu cầu trong nước.

Nguồn cung cấp

Năm 2003, nhập khẩu thuỷ sản vào thị trường Hàn Quốc đạt 1,96 tỷ USD, tăng 4% so với 1,88 tỷ USD của năm 2002.

Các nhà cung cấp thuỷ sản chính cho thị trường Hàn Quốc là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. Năm 2003, năm nước này chiếm hơn 70% tổng kim ngạch nhập khẩu thuỷ sản của Hàn Quốc. Năm 2003, Trung Quốc trở thành nước cung cấp thuỷ sản lớn nhất cho Hàn Quốc, với giá trị 714 triệu USD. Tiếp đến là Nga: 299 triệu USD, Mỹ: 153 triệu USD, Nhật Bản: 148 triệu USD và Việt Nam: 130 triệu USD.

Xuất nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc (tấn, nghìn USD)
Năm
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
1997
522.381
1.045.474
509.090
1.492.588
1998
375.224
587.481
590.390
1.369.014
1999
746.327
1.178.968
475.644
1.520.534
2000
749.191
1.410.598
533.824
1.504.470
2001
1.056.252
1.648.372
435.691
1.273.619
2002
1.186.400
1.884.417
429.884
1.160.435
2003
1.238.603
1.961.145
424.785
1.129.385


Nguồn: thongtinthuongmaivietnam
Báo cáo phân tích thị trường