Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá xuất khẩu chè tiếp tục tăng
14 | 11 | 2007
Xuất khẩu chè tháng 9 đạt 10.161 tấn, trị giá 13,53triệu USD, giảm 8,53% về lượng và giảm 3% về trị giá so tháng 8; giảm 10% về lượng nhưng tăng 10,27% về trịgiá so tháng 9/2006. Tổng lượng chè xuất khẩu 9 tháng đạt 80.813 tấn, trị giá 86,87 triệu USD, tăng 7% về lượng và tăng 9,96% về trịgiá so cùng kỳ.
Trong tháng 9 đơn giá xuất khẩu chè trung bình của nước ta tăng htêm 8,73% so tháng 8, đạt mức 1.332USD/tấn
Chủng loại chè xuất khẩuTháng 9 chè đen và chè xanh vẫn là những chủng loại chè xuất khẩu chủ lực. Cụ thể trong tháng 9 lượng chè đen xuất được 5.224 tấn, trị giá 6,4 triệu USD, giảm 18,75% về lượng và giảm 7,95% về trị giá; chè xanh đạt 4.090 tấn, trị giá 6,186 triệu USD, tăng 1,32% về lượng và tăng 9,27% về trị giá so tháng 8.
Thị trường tiêu thụ chính chè đen Việt nam là Nga 967 tấn, Trung Quốc 961 tấn, Ả Rập Xê út 711 tấn, Đài Loan 449 tấn. Còn Pakistan là thị trường chủ yếu tiêu thụ chè xanh Việt Nam đạt 2.253 tấn (chiếm 55% lượng chè xanh xuất khẩu tháng 9).
NGoài ra, trong tháng 9, nước ta còn xuất khẩu 662 tấn chè khô sơ chế với trị giá 490.131 USD sang Trung Quốc Và Đài Loan.
Thị trường xuất khẩu: Tháng 9 xuất khẩu chè sang Pakistan tiếp tục đạt cao nhất 2.687 tấn, trị giá 4,135 triệu USD, tăng 4,71% về lượng và tăng 10,9% về trị giá so tháng 8, tăng 1,54% về lượng và tăng 31,03% về trị giá so tháng 9/2006. Tiếp theo là TrunG Quốc 1.900 tấn, trị giá 2,039 triệu USD, tăng 27,25% về lượng và tăng 13,01% về trịgiá so tháng 8, tăng 135,16% về lượng và tăng 161,43% về trị giá so tháng 9/2006


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường