Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiểm dịch tôm xuất khẩu sang Ôxtrâylia
29 | 11 | 2007
Hiệp hội chế biến và xuất nhập khẩu Thủy sản Việt nam (Vasep) cho biết, từ 20/11, các lô tôm và sản phẩm tôm bóc vỏ, bỏ đầu chưa qua xử lý nhiệt hoặc chế biến sâu xuất khẩu vào Ôxtrâylia bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm bệnh đốm trắng, bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu và bệnh đầu vàng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định qui định tạm thời việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh tôm xuất khẩu vào Ôxtrâylia.
Theo đó, từ 20/11 thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) và bệnh đầu vàng (YHV) làm cơ sở cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các lô tôm và sản phẩm tôm bóc vỏ, bỏ đầu (trừ phần đuôi và cánh đuôi) chưa qua xử lý nhiệt hoặc chế biến sâu (tẩm bột, bao bột, ướp bằng nước xốt ướt hoặc khô, được chế biến làm nhân bánh bao, bánh gối hay các sản phẩm tương tự) xuất khẩu vào Ôxtrâylia.
Phí kiểm tra các chỉ tiêu bệnh WSSV, YHV, IHHNV được thực hiện theo mục G (phí kiểm tra các chỉ tiêu đơn lẻ), Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 22 của Bộ Tài chính.


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường