Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
10 thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp năm 2008
03 | 12 | 2007
Tập đoàn tài chính của Mỹ Ernst & Young phối hợp với hãng phân tích tin Oxford Analytical vừa đưa ra 10 thách thức lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh trên toàn cầu năm 2008
Những thách thức lớn nhất này là:
- Tính bấp bênh của các quy định và việc thực hiện những quy định đó;
- Sự biến động của thị trường tài chính toàn cầu;
- Lực lượng lao động và người tiêu dùng ngày càng già đi;
- Thiếu vốn cho các thị trường đang nổi lên;
- Sự sáp nhập và chuyển đổi trong các ngành công nghiệp;
- Sốc năng lượng;
- Các vụ giao dịch mang tính chiến lược;
- Lạm phát tiêu dùng;
- Chuyển đổi sang kinh doanh phù hợp với môi trường;
- Nhu cầu tiêu dùng thay đổi.
Những rủi ro này được hai tổ chức trên tổng hợp dựa trên cuộc điều tra của hơn 70 nhà phân tích trên khắp thế giới. Báo cáo chi tiết về những thách thức này sẽ được công bố vào cuối năm nay.


Theo www.vinanet.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường