Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Philippin: Thủy sản thúc đẩy ngành nông nghiệp tăng trưởng
03 | 12 | 2007
Ngành thủy sản Philippin đạt tăng trưởng 7,92% trong 9 tháng đầu năm, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp nước này phát triển nhanh. Sự tăng trưởng của ngành thủy sản, vốn chiếm 26,3% tổng sản lượng nông nghiệp trong năm nay, tiếp tục là động cơ thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippin Arthur C. Yap khẳng định thủy sản là một trong những nhân tố chính thúc đẩy ngành nông nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng. Theo Cục Thống kê, nếu Philippine muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 5% trong cả năm thì sản lượng nông nghiệp của họ phải đạt mức tăng trưởng 5-6% trong quý IV.
Trong quý III, thủy sản là lĩnh vực đạt tăng trưởng mạnh nhất với 9,57% sau khi duy trì mức tăng 7,19% trong 6 tháng đầu năm. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của Philippin tăng 3,6% trong năm nay.
Sản lượng nông nghiệp Philippin, vốn chiếm 1/5 sản lượng kinh tế nội địa, tăng 4,3% trong 3 quý đầu năm nay.


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường