Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình sản xuất, nuôi trồng và khai thác thuỷ sản của tỉnh Bình Thuận tháng 11/2007
14 | 12 | 2007
Ngư trường trong những ngày đầu tháng diễn biến không thuận lợi cho hoạt động khai thác của tỉnh do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 6, song từ ngày 10/11 đến nay khá ổn định. Các loài cá nổi, cá đáy xuất hiện khá hơn tháng trước. Ước tháng 11/2007 khai thác 16,5 ngàn tấn, luỹ kế 11 tháng đạt 153 ngàn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá 92,3 ngàn tấn (tăng 5,1%), tôm 2,4 ngàn tấn (tăng 13,8%), mực 21,9 ngàn tấn (tăng 5,3% so cùng kỳ năm trước).
Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được duy trì thường xuyên; trong 10 tháng đã phát hiện và xử lý 1.172 vụ vi phạm (giảm 38% so với cùng kỳ năm trước), xử phạt trên 2,4 tỷ đồng.
Nuôi trồng thuỷ sản: Các cơ sở nuôi tôm sú hoạt động ổn định, năng suất thu hoạch đạt 4-5 tấn/vụ; sản lượng tôm nuôi 11 tháng ước đạt 3.241 tấn (tăng gấp 2 lần so cùng kỳ năm trước). Nuôi thủy sản nước ngọt tiếp tục phát triển; ước sản lượng thủy sản nước ngọt đạt 2.088 tấn (tăng 30% so cùng kỳ năm trước). Sản xuất tôm giống ổn định; trong 11 tháng các doanh nghiệp đã nhập gần 14 ngàn con giống để bổ sung nguồn tôm giống bố mẹ tại địa phương; sản lượng kiểm dịch và xuất bán trong 11 tháng ước đạt 4,3 tỷ post.
(Cục Thống kê Bình Thuận)


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường