Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường Ucraina niên vụ 2007 giảm
10 | 01 | 2008
Theo các quan chức đứng đầu ngày nông nghiệp Ukraina, các nhà máy tinh chế đường Ukraina hầu hết đã kết thúc niên vụ sản xuất 2007, với sản lượng đạt khoảng 1,84 triệu tấn.^
Tập đoàn Ukraine’s Ukrtsukor cho biết, các nhà máy của tập đoàn này đã nhận được 16,33 triệu tấn của cải đường và đã đưa vào sản xuất được 15,8 triệu tấn.
Chính phủ nước này đã dự báo, niên vụ củ cải đường 2007 có thể sẽ giảm xuống mức 16- 17 triệu tấn so với mức 23 triệu tấn của niên vụ 2006. Sản lượng đường trắng của nước này cũng sẽ giảm xuống mức 1,84 triệu tấn so với mức 2,6 triệu tấn của niên vụ trước.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường