Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không thiếu đường tiêu dùng trong nước
11 | 06 | 2008
Tin từ Bộ NN-PTNT vừa cho biết, hiện nay cả nước còn 14/39 nhà máy đường hoạt động, dự kiến đến hết tháng 6 ép được khoảng 600.000 - 700.000 tấn mía (tương đương với khoảng 60.000 - 70.000 tấn đường).
Sản lượng đường dự kiến sản xuất trên cộng với 58.000 tấn đường nhập khẩu theo thỏa thuận khi gia nhập WTO cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Từ đầu niên vụ 2007 - 2008 đến nay, các nhà máy đã ép được 12,1 triệu tấn mía (giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2007), được xấp xỉ 1,2 triệu tấn đường (giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2007). Đường tồn tại kho các nhà máy đến nay khoảng 400.000 tấn (tăng so với cùng kỳ năm trước 56.000 tấn). Theo Bộ NN-PTNT, hiện nay sản lượng đường trong nước khá dồi dào, khả năng thiếu đường tiêu dùng là không xảy ra.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường