Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thuỷ sản tới Hồng Kông tăng nhẹ
16 | 01 | 2008
Theo thống kê, xuất khẩu thuỷ sản sang Hồng Kông 11 tháng 2007 đạt 23.700 tấn, kim ngạch đạt 79,3 triệu USD, tăng 0,52% về lượng và 6,01% về kim ngạch so cùng kỳ. Ước tính tháng 12 đạt 2.200 tấn, kim ngạch đạt 7 triệu USD, giảm 5,17% về lượng và 4,8% về kim ngạch so cùng kỳ năm 2006.

Như vậy, XK thuỷ sản tới Hồng Kông năm 2007 đạt 25.850 tấn, kim ngạch 87,7 triệu USD, khối lượng không tăng, nhưng kim ngạch tăng 6,72% so cùng kỳ 2006. Những tháng đầu năm 2008 tại Hồng Kông thường xuyên diễn ra lễ hội và Tết âm lịch, dự báo nhu cầu thuỷ sản sẽ tăng khá trong quí I/2008. Dự báo, XK thuỷ sản sang Hồng Kông năm 2008 có thể đạt gần 100 triệu USD.

Cơ cấu mặt hàng:

11 tháng năm 2007 cá tra, basa là mặt hàng chủ lực với 15.700 tấn, kim ngạch 34 triệu USD, chiếm 66,4% về lượng và 42,1% về kim ngạch XK tới Hồng Kông. Tiếp theo là tôm đông lạnh chiếm 13,1% về lượng và 32% về kim ngạch; mực đông lạnh chiếm 3,18% về lượng và 4,66% về kim ngạch; cá ngừ đóng hộp chiếm 1,74% về lượng và 1,94% về kim ngạch; cua sống chiếm 1,64% về lượng và 1,52% về kim ngạch; cá khô chiếm 1,39% về lượng và 2,55% về kim ngạch; tôm khô chiếm 1% về lượng và 1,22% về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới Hồng Kông.

Các mặt hàng chính tăng so cùng kỳ 2006 là:

- Tôm đông lạnh tăng 5,45% về lượng và 11,05% về kim ngạch

- Mực đông lạnh tăng 27,14% về lượng và 71,60% về kim ngạch

- Cá khô tăng4,62% về lượng và 6,25% về kim ngạch

- Tôm khô tăng 487,94% về lượng và 472,46% về kim ngạch

Các mặt hàng giảm so cùng kỳ 2006 là:

- Cá đông lạnh giảm 2,05% về lượng và 0,3% về kim ngạch

- Cua sống giảm 38,8% về lượng và 36,8% về kim ngạch

- Mực khô giảm 27,83% về lượng và 28% về kim ngạchNguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường