Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội rau an toàn thành phố Hà Nội: tăng cường tư vấn, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ rau an toàn
06 | 03 | 2008
Ngày 4/3/2008, Hội Rau an toàn thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với các Sở, Ban Ngành thành phố về việc thúc đẩy mở rộng, phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (RAT), tạo nguồn sản phẩm RAT đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để cung cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội.
Hội Rau an toàn thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tư vấn, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ RAT cho nông dân các địa phương, như tổ chức 10 lớp tập huấn, hướng dẫn nông dân về sản xuất, kinh doanh, maketing RAT cho các hộ nông dân trực tiếp sản xuất, kinh doanh rau an toàn. Đồng thời, biên soạn, in ấn các tài liệu huấn luyện về kỹ thuật sản xuất RAT. Tổ chức các hội thảo trao đổi về kỹ thuật sản xuất, xây dựng thương hiệu RAT và tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế RAT...

Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch Hội Rau an tòan thành phố Hà Nội cho biết: để quản lý sản xuất, tiêu thụ RAT, Hội sẽ nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng về sản xuất RAT cho nông dân và hội viên để từng bước tạo hiệu quả trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm RAT phục vụ người tiêu dùng thủ đô. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện xã hội hóa sản xuất RAT, tạo nguồn sản phẩm RAT đảm bảo chất lượng vệ sinh an tòan thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô theo hướng sinh thái bền vững. Đặc biệt hơn, với dự án sản xuất rau sạch có nguồn vốn đầu từ 500 tỷ đồng mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giúp cho nông dân xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo hệ thống cấp thoát nước, đầu tư cho quy trình kỹ thuật sản xuất rau sạch tốt hơn./.
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường