Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hai tháng đầu năm 2008, nhập khẩu ván MDF từ thị trường Thái Lan tăng mạnh
08 | 04 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu ván MDF nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2008 đạt trên 20 triệu USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2007. Kim ngạch nhập khẩu ván MDF tháng 1/2008 đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 12 triệu USD. Sang tháng 2, theo đúng chu kỳ, do vào dịp tết nguyên đán, nhập khẩu ván MDF giảm mạnh so với tháng trước, đạt 7,3 triệu USD.
Giá nhập khẩu ván MDF trung bình 2 tháng đầu năm 2008 ở mức 267 USD/m3, cao hơn 10 USD/m3 so với mức trung bình cùng kỳ 2007. Tháng 2/2008, ở cùng điều kiện giao hàng, giá nhập ván MDF từ thị trường Malaysia trung bình ở mức 280 USD/m3 CIF, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 22 USD/m3; giá nhập từ Thái Lan trung bình ở mức 268 USD/m3 –CIF, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 16 USD/m3; giá nhập trung bình từ Trung Quốc ở mức 320 USD/m3-CIF, cao hơn 14 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình tháng 1/2008; giá nhập trung bình từ Indonesia ở mức 309 USD/m3, ổn định so với giá nhập tháng trước.

Dưới đây là bảng số liệu tham khảo Việt Nam nhập khẩu ván MDF từ
Thái Lan 2 tháng đầu năm 2008

Đơn vị tính

Lượng

Trị giá (USD)

Giá TB (USD/ĐV)

M2

195.078

444.539

2,3

M3

28.401

7.119.241

251

tấm

76.655

421.137

5,5

tấn

18

32.400

1.800

Tổng cộng

8.017.317

Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường