Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phân tích tình hình xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2006
18 | 06 | 2007
Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cà phê ước đạt 788 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2005. Giá cà phê xuất khẩu tăng bình quân 46,8%, tăng khoảng 370 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Vì vậy dù số lượng xuất khẩu giảm 8,2% nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2005. Mục tiêu tiêu năm 2006 đặt ra cho xuất khẩu cà phê là đạt kim ngạch 960 triệu USD với số lượng là 850 nghìn tấn. Hiện nay, xuất khẩu đã đạt 79% mục tiêu về mặt số lượng và 83% về mặt kim ngạch.

Thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam vẫn là Đức, với gần 90 nghìn tấn, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ đã trở thành thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ 2 của nước ta với 68 nghìn tấn, giảm 20,6%; tiếp theo là Tây Ban Nha đạt 54 nghìn tấn,, tăng 19,9%, Ý đạt 37 nghìn tấn, tăng 39,9%.

Khó khăn mà các doanh nghiệp cà phê đang phải đối mặt đó là chất lượng xuất khẩu cà phê, hàm lượng chế biến của cà phê xuất khẩu thấp. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chưa tận dụng được các thời điểm giá cao trên thị trường thế giới để xuất khẩu. Dự báo trong thời gian tới giá cà phê trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục tăng do ảnh hưởng của hạn hán, nguồn cung hạn chế ở Brazil, Inđônêsia, Việt Nam. Xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2006 dự kiến sẽ đạt được mục tiêu kế hoạch năm đặt ra là đạt khoảng 850 nghìn tấn với kim ngạch là 950 triệu USD.

 (Nguồn : Bộ Thương mại)
Báo cáo phân tích thị trường