Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ triển lãm thương mại và hàng tiêu dùng
02 | 07 | 2008
Thời gian: 06 - 12/07/2008:
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Ngành hàng: Tiêu dùng
Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh tế Quang Thế Minh - (14/7, KP 2 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh - Tel: 08.8726357)Báo cáo phân tích thị trường