Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ triển lãm doanh nghiệp Việt Nam hướng tới ngàn năm Thăng Long Hà Nội (lần thứ 7)
03 | 12 | 2007

Thời gian: 01-14/12/2007
Địa điểm: Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam, Hà Nội
Ngành hàng: Tổng hợp
Đơn vị tổ chức: Công ty Cp hội chợ và xúc tiến thương mại FTP (4F ngõ Tuôit Trẻ, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội – Tel: 04.7541735)Báo cáo phân tích thị trường