Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ giao dịch hàng hoá trung quôc 2008 tại việt nam
02 | 07 | 2008
Thời gian: 10 - 13/07/2008
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội
Ngành hàng: Thương mại
Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại - Vinexad (9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 04.8255512, Fax: 04.8248137)Báo cáo phân tích thị trường