Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ thương mại quốc tế Vijamata 2008
02 | 07 | 2008
Thời gian: 20 - 24/07/2008
Địa điểm: Nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Ngành hàng: Chuyên ngành
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Đầu tư - Xúc tiến - Thương mại và hội chợ triển lãm Đông Á
(126/16A2 - KP6 Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh Tel: 08.8108410, Fax: 08.8343729)Báo cáo phân tích thị trường