Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cam kết WTO: Không mở cửa hệ thống phân phối gạo
07 | 09 | 2007
Các cam kết được công bố chủ yếu gồm: Báo cáo của ban công tác về việc VN gia nhập WTO, biểu cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa và biểu cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ
Theo ông Trần Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Phó trưởng Đoàn đàm phán gia nhập WTO của VN, trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, VN cam kết mở cửa thị trường hoàn toàn vào 1-1-2009, tuy nhiên sẽ không áp dụng cho hệ thống phân phối đối với các mặt hàng xăng dầu, dược phẩm, sách báo, tạp chí, thuốc lá, gạo, đường...

Việt Nam cũng đã cam kết xóa bỏ phân biệt đối xử về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài với các cá nhân, doanh nghiệp có 100% vốn trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam loại trừ một số mặt hàng khác mà doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài không được xuất, nhập khẩu như gạo, thuốc lá, xì gà, xăng dầu, báo và tạp chí.

Một số mặt hàng mà chỉ doanh nghiệp thương mại Nhà nước được quyền xuất khẩu sẽ mở cửa vào thời điểm nhất định như gạo (năm 2009), dược phẩm (năm 2011).Hoàng Ngân (Theo Nguoilaodong)
Báo cáo phân tích thị trường