Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2007- Hội nhập giá toàn cầu
20 | 07 | 2007
Với định hướng điều hành giá năm 2007, người tiêu dùng sẽ phải chấp nhận mức giá các mặt hàng thiết yếu trong nước tăng cao hay giảm xuống tương ứng với giá của thị trường thế giới.

Tại cuộc họp Chính phủ tháng 10, Thủ tướng nhấn mạnh công tác điều hành giá phải theo nguyên tắc thị trường, song phải có bước đi, lộ trình thích hợp. Năm 2007, các mặt hàng xi măng, sắt thép, phân bón sẽ kinh doanh theo giá thị trường và Chính phủ không bù lỗ giá xăng, đồng thời giảm mạnh bù lỗ giá dầu. Giá than phải điều chỉnh sao cho không bị lỗ giá thành. Riêng than cung cấp cho phát điện sẽ từng bước điều chỉnh giá phù hợp với khả năng chấp nhận được của giá điện để tiến tới thống nhất giá bán than cho tất cả các hộ tiêu thụ than. Thực hiện lộ trình điều chỉnh hợp lý giá bán điện, không bao cấp tràn lan (đưa giá điện trong nước tiệm cận với giá quốc tế). Như vậy, với định hướng điều hành giá năm 2007, người tiêu dùng sẽ phải chấp nhận mức giá các mặt hàng thiết yếu trong nước tăng cao hay giảm xuống tương ứng với giá của thị trường thế giới.

Để đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng năm 2007 tăng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đề xuất 6 giải pháp bình ổn thị trường, trong đó nhấn mạnh đến chính sách tài khoá và tiền tệ, điều hành mặt bằng giá: Đó là cơ chế mà Nhà nước thực hiện điều hành giá bằng hệ thống những chính sách, quyết định nhằm phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tự phát của cơ chế giá thị trường như độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh(Theo www.baothuongmai.com.vn)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ