Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cuba tăng diện tích mía nguyên liệu
22 | 07 | 2008
Theo báo cáo của Bộ mía đường Cuba, diện tích trồng mía của nước này đã tăng 15% kể từ đầu năm đến nay, so với cùng kỳnăm ngoái. Đảm bảo tăng nguyên liệu cho các nhà máy.^
Liobel Perez, Bộ trưởng Bộ mía đường cho biết, 6 tháng đầu năm 2008, Cuba đã trồng được khoảng 65.000 ha, nhiều hơn 11.000 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích mía bình quân hàng năm của Cuba vào khoảng 400.000 ha.

Perez cho biết, tăng diện tích mía năm nay là nhờ tăng diện tích tưới tiêu, phân bón và thuốc trừ cỏ có thể đảm bảo cho tăng sản lượng trong năm 2009, sau khi sản lượng đường tăng 24% trong năm nay và tăng vọt về khối lượng mật đường và thức ăn gia súc.

Đầu tuần này, trung tâm nghiên cứu mía hàng đầu Cuba đã cho biết rằng, 87% diện tích mía đường của nước này đã được trồng bằng các giống mới phù hợp với những điều kiện đặc biệt của nước này. Được biết, năm 2001 diện tích này mới chỉ đạt 47%.

Sản lượng đường của Cuba đã tăng 24% lên mức 1,5 triệu tấn trong năm nay, đây là lần đầu tiên sản lượng đường tăng kể từ khi giảm 50% vào năm 2003.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường