Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thống nhất mã số doanh nghiệp với mã số thuế
04 | 08 | 2008
Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an vừa ban hành.Thông tư liên tịch hướng dẫn đăng ký kinh doanh, thuế, mã số doanh nghiệp.
Theo đó, điểm đáng chú ý nhất của Thông tư này là việc thống nhất mã số DN với mã số thuế. Cụ thể, Mã số doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sẽ đồng thời là mã số thuế. Mã số này được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế phải nộp, kể cả doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành, nghề khác nhau hoặc trên các địa bàn khác nhau.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của thông tư mới, quy trình mới cho phép thời gian giải quyết đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế chỉ còn 5 ngày. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đăng ký tới cơ quan đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử và sẽ được thông báo qua mạng điện tử cho người thành lập doanh nghiệp các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc thời điểm đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Sau khi đăng ký kinh doanh, trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ khi nhận được con dấu do cơ sở khắc dấu chuyển đến, cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp.

Thông tư lần này tiếp tục đề cao tính tự giác và tự chịu trách nhiệm của các DN, cơ quan nhà nước là người tiếp nhận và chỉ kiểm tra khi cần thiết. Cụ thể, theo tinh thần của Thông tu, cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ, tức là hồ sơ có đủ các loại giấy tờ hay không, có kê khai đủ các thông tin cần thiết hay không. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nội dung thông tin đã cung cấp.

Tuy nhiên, khi phát hiện thông tin đã được khai báo gian dối hoặc điều lệ công ty không phù hợp các quy định của pháp luật thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm tùy theo mức độ vi phạm.Theo VietnamNet
Báo cáo phân tích thị trường