Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia tăng dòng vốn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
13 | 08 | 2008
Sau 16 năm thực hiện đầu tư ra nước ngoài, Việt Nam hiện có 317 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,5 tỷ USD, vốn thực hiện đạt trên 1,3 tỷ USD.
Theo đánh giá của Cục Đầu tư Nước ngoài, bên cạnh thành công trong thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), một xu hướng mới đang trỗi dậy trong vài năm trở lại đây là sự gia tăng dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.

Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết qua từng giai đoạn quy mô vốn đầu tư đã thay đổi theo chiều hướng tăng dần. Đến nay, quy mô vốn đầu tư bình quân đạt 7,5 triệu USD/dự án. Điều này cho thấy tác động tích cực của khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như sự tích cực, chủ động tham gia hội nhập vào nền kinh tế của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Số quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam đã lên tới con số 35; trong đó khu vực châu Á có tới 167 dự án với tổng vốn đầu tư là 751 triệu USD, chiếm 67% về số dự án và 54% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Cục Đầu tư Nước ngoài dự báo trong năm 2008, vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đạt trên 500 triệu USD, tăng 20% so với năm 2007. Đây cũng sẽ là mức bình quân đầu tư ra nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn từ 2008 đến 2010.

Tuy nhiên, theo Cục Đầu tư Nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua còn nhiều hạn chế do luật pháp chính sách, quản lý của Nhà nước chưa phù hợp, cũng như do tiềm lực của doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động riêng lẻ, manh mún, không có cơ chế liên kết để tăng tiếng nói đối với các cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường