Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà Mau: thương lái thao túng giá mua lúa
03 | 09 | 2008
Cà Mau gần như không thực hiện được chỉ đạo của Thủ tướng về bảo đảm lợi nhuận cho nông dân trồng lúa. Hệ thống thu mua vẫn do thương lái thao túng. Nông dân vẫn tiếp tục tình trạng "được mùa mất giá".
Nông dân tỉnh Cà Mau đang tập trung thu hoạch lúa hè thu, với năng suất bình quân đạt 4 tấn/ha, sản lượng vụ mùa này ước khoảng 145.500 tấn, trong đó lúa thương phẩm trên dưới 100.000 tấn. Đây là vụ lúa hè thu Cà Mau trúng mùa nhất sau 8 năm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngư - nông - lâm nghiệp.

Tuy vậy, nông dân làm ra hạt lúa lại một phen mừng hụt, do giá lúa hàng hóa trên thị trường đang xuống thấp, hiện ở mức 4.000 - 4.500 đồng/kg, giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với thời điểm đầu vụ thu hoạch và dự báo tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Phần lớn nông dân cho biết, sau khi thu hoạch xong, dù giá cả như thế nào cũng phải bán lúa để trả nợ vay ngân hàng, trả tiền công thuê lao động, chuẩn bị đầu tư cho vụ mùa sau và trang trải cuộc sống trong gia đình. Với giá lúa như hiện nay thì lợi nhuận rất thấp, thậm chí hòa vốn, "lúa cũ đổi lúa mới", do giá vật tư nông nghiệp tăng gấp nhiều lần so với vụ mùa trước, chi phí đầu tư sản xuất lớn.

Trong khi đó, Cà Mau chưa có một doanh nghiệp nào đứng ra mua lúa chế biến xuất khẩu, bao tiêu sản phẩm lúa hàng hóa cho nông dân và họ chỉ bán lúa cho thương lái mua gom, dễ bị ép giá, nhất là vào giai đoạn thu hoạch rộ, sản lượng lúa nhiều.

Một bộ phân nông dân khá giả trữ lúa lại chờ giá tăng mới bán, nhưng lo lắng vì nếu để lâu, bảo quản không tốt trong những tháng mùa mưa này lúa dễ bị giảm chất lượng, phẩm cấp gạo thấp, bán không được giá. Đó còn chưa kể "đụng hàng" khi lúa vụ 2, vụ 3 và lúa mùa vào vụ thu hoạch, tạo ra sản lượng lương thực lớn, lúa sẽ không tăng giá trên thị trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu mua lúa đảm bảo cho nông dân lợi nhuận trong sản xuất không dưới 40%, thì ở Cà Mau gần như không triển khai được, do hệ thống thương lái mua gom thao túng thị trường này, rất khó kiểm soát. Nông dân Cà Mau chịu thiệt thòi, tiếp tục rơi vào tình trạng sản xuất "được mùa mất giá".
Nguồn: vietnamnet.vn
Báo cáo phân tích thị trường