Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đa dạng hóa mặt hàng gạo xuất khẩu
15 | 09 | 2008
Thành phố Cần Thơ vừa xuất 1.700 tấn gạo nếp, 1.060 tấn gạo tấm thơm sang một số nước châu Á, nâng tổng lượng gạo nếp, gạo tấm thơm đã xuất từ đầu năm đến nay được 25.000 tấn, đạt trên 10 triệu USD.
Thành phố còn cung ứng cho các đơn vị tỉnh bạn xuất hơn 9.100 tấn gaọ thơm, gạo nếp, góp phần nâng tổng lượng gạo thơm tòan thành phố đã xuất từ đầu năm đến nay được gần 40.000 tấn. Đây là một trong những nỗ lực đa dạng hóa mặt hàng gạo, góp phần nâng lượng gạo của Cần Thơ đã xuất từ đầu năm đến nay đạt 297.000 tấn, giá trị đạt 164 triệu USD, chiếm hơn 32% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn thành phố, tính từ đầu năm.

Hiện nay, lượng gạo thường xuất khẩu giảm, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường chế biến, tiêu thụ gạo tấm thơm, gạo thơm, gạo nếp là những mặt hàng đang được khách hàng nước ngoài ưa chuộng; tăng cường uỷ thác cho các đơn vị thuộc các tỉnh bạn nhằm tăng giá trị mặt hàng gạo xuất khẩu./.Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường