Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Người trồng hồ tiêu nợ nần vì rớt giá
29 | 09 | 2008
Ba năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp làm cho sâu bệnh phá hoại mạnh đã đẩy nhiều diện tích cây hồ tiêu bị vàng lá thối rễ dẫn đến chết rụi nên sản lượng chỉ đạt 0,2 tấn hạt/ha/năm (giảm 70% năng suất so với những năm trước).
Giá vật tư và phân bón tăng cao, song giá hạt hồ tiêu khô chỉ ở mức 48.000 - 50.000 đồng/kg đã làm cho hàng ngàn hộ dân trồng hồ tiêu đã và đang chặt bỏ vườn tiêu bởi không đủ sức chăm sóc

Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Quảng Trị ngày 25/9, ở tỉnh này hiện có 1.800 ha hồ tiêu tập trung ở 4 huyện Hướng Hóa, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ.

Ba năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp làm cho sâu bệnh phá hoại mạnh đã đẩy nhiều diện tích cây hồ tiêu bị vàng lá thối rễ dẫn đến chết rụi nên sản lượng chỉ đạt 0,2 tấn hạt/ha/năm (giảm 70% năng suất so với những năm trước).

Trong khi đó giá vật tư và phân bón tăng cao, song giá hạt hồ tiêu khô chỉ ở mức 48.000 - 50.000 đồng/kg đã làm cho hàng ngàn hộ dân trồng hồ tiêu đã và đang chặt bỏ vườn tiêu bởi không đủ sức chăm sóc.

Hiện tiền nợ quá hạn ngân hàng của người trồng tiêu trên địa bàn Quảng Trị đã là 20 tỷ đồng.
Nguồn: kinhte24h
Báo cáo phân tích thị trường