Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Honduras: Xuất khẩu cà phê tháng 10 tăng 130%
29 | 06 | 2007
Viện Cà phê Hoduras cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 10 – tháng đầu tiên của niên vụ 2006/07, đạt 27.237 bao, tăng 130% so với 11.853 bao cùng tháng năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng cà phê trong thời gian này cũng tăng mạnh lên 17.603 bao, so với 611 bao cùng tháng niên vụ trước.
Tất cả lương jcc xuất khẩu và sản lượng được tính trong tháng 10 đều là cà phê được thu hoạch là cà phê của niên vụ 2005/06.
Dự đoán, sản lượng cà phê niên vụ 2006/07 của Honduras đạt khoảng 3,2 – 3,37 triệu bao, không đổi đến tăng nhẹ so với sản lượng cà phê niên vụ 2005/06. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của nước này dự đoán đạt 2,913 – 3,067 triệu bao, tăng so với 2,93 triệu bao niên vụ trước.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường