Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường xuất khẩu cao su tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008
02 | 10 | 2008
Theo số liệu thống kê chính thức của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2008 cả nước ta xuất khẩu được gần 71 ngàn tấn cao su các loại với kim ngạch 102,58 triệu USD, giảm 1,78% về lượng và giảm 2,78% về trị giá so với tháng trước nhưng so với tháng 8/2007, lại tăng 1,23% về lượng và tăng 62,7% về trị giá.
Giá xuất khẩu trung bình đạt 2.978 USD/T, giảm 31 USD/T so với giá xuất khẩu trung bình tháng trước.
So với tháng 7/2008, xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng 6,3% về lượng và tăng 2,78% về trị giá, đạt 46,71 ngàn tấn với trị giá 141,65 triệu USD. Giá xuất khẩu trung bình tháng trước.
Mặc dù, lượng cao su xuất khẩu sang Đài Loan trong tháng này tăng 22,7% nhưng so với cùng kỳ năm 2007 lại giảm 2,91%, đạt 3 ngàn tấn, trị giá 9,46 triệu USD. Trong đó, chủng loại cao su khối chiếm 73,33% tổng lượng cao su xuất khẩu sang thị trường này, đạt 2,26 ngàn tấn với giá xuất khẩu trung bình đạt 3.238 USD/T, tăng 115 USD/T so với giá xuất tháng trước.
Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc đạt 2,98 ngàn tấn với trị giá 7,77 triệu USD, giảm 3,3% về lượng nhưng lại tăng 4,24% về trị giá so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2007 cũng giảm 17,17% về lượng song lại tăng 24,56% về trị giá. Giá xuất khẩu trung bình tăng 188 USD/T so với tháng trước, đạt mức 2.603 USD/T.
Tính chung 8 tháng đầu năm nay, cả nước ta xuất khẩu được 378,88 ngàn tấn cao su các loại với kim ngạch 102,58 triệu USD, giảm 10,18% về lượng nhưng lại tăng 29,16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt cao nhất với 245,63 ngàn tấn, trị giá 683,21 triệu USD, giảm 1,42% về lượng nhưng lại tăng 45,83% về trị giá. Tiếp đến, Hàn Quốc đạt trên 19 ngàn tấn với trị giá 44,73 triệu USD, giảm 32,84% về lượng và giảm 7,55% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái…
Giá xuất khẩu trung bình trong 8 tháng đầu năm nay sang hầu hết các thị trường đều tăng khá như giá xuất khẩu trung bình sang Nga (+49,37%) đạt 2.992 USD/T; Trung Quốc (+47,93%), đạt 2.781 USD/T. Đáng chú ý, giá xuất khẩu trung bình sang thị trường Hà Lan tăng tới 60,44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.917 USD/T.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường