Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đắc Lắc: Nâng cao chất lượng cao su xuất khẩu
01 | 10 | 2008
Công ty cao su Đắc Lắc thực hiện các biện pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hiện nay, công ty đã có trên 85% sản phẩm cao su tham gia xuất khẩu đến hơn 10 quốc gia và khu vực trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng nhanh.
Trong quá trình sản xuất, công ty đã chọn lọc được giống cây trồng thích hợp với điều kiện đất đai và khí hậu ở Tây Nguyên vừa dễ đầu tư chăm bón, vừa cho nhiều mủ; đồng thời cho nguồn gỗ nguyên liệu sau khi thanh lý vườn cây. Đối với công tác chế biến, công ty quản lý chặt chẽ nguyên liệu mủ nước trước khi đưa vào chế biến, kiểm tra trên dây chuyền sản xuất và chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng. Công ty đã duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 900-2001. Căn cứ theo cầu tiêu thụ sản phẩm, thị hiếu của khách hàng, công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm theo các tiêu chuẩn theo chỉ tiêu chất lượng quốc tế. Nhờ vây, 99% sản phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng chính phẩm. Về loại mủ cốm, công ty chế biến các loại sản phẩm mang ký hiệu: SVRL, SVR5, SVR10, SVR20, SVR10CV, SVRC50, SVRC60. Gần đây với yêu cầu xuất khẩu sang thị trường châu Âu, công ty sản xuất loại sản phẩm mủ nwóc cô đặc (mủ latex) với ký jhiệu LA và HA. HIện nay, loại sản phẩm cao su mủ nước cô đặc được sản xuất chiếm tới 20% lượng sản phẩm xuất khẩu./.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường