Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một triệu USD cải tạo nhà ở cho người nghèo Đà Nẵng
08 | 12 | 2008
UBND TP Đà Nẵng cho biết TP vừa thống nhất với Ngân hàng Thế giới, giao một triệu USD cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng thành lập quỹ tín dụng nhỏ cải tạo nhà ở cho các hộ nghèo từ năm 2009 đến 2013.

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đã ký với Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP nhằm thỏa thuận thực hiện quỹ tín dụng trên. Dự kiến chương trình sẽ tạo đều kiện cho hơn 12.000 hộ nghèo được vay để xóa nhà tạm, sửa chữa nhà ở. Mức vay tối đa là 15 triệu đồng/hộ trong thời gian 60 tháng, với lãi suất cho vay ưu đãi.Nguồn Pháp Luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường