Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa tiếp nhận dự án "Phát triển doanh nghiệp nông thôn" do Chính phủ Canada viện trợ
14 | 09 | 2007
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa tiếp nhận dự án "Phát triển doanh nghiệp nông thôn" do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA).
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa ký Bản Ghi nhớ của dự án "Phát triển doanh nghiệp nông thôn" với đại diện của Cơ quan phát triển quốc tế Canada và tiếp nhận dự án "Phát triển doanh nghiệp nông thôn" do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại có tổng giá trị 4.220.000 đô la Canada (CAD), trong đó bao gồm vốn viện trợ của Chính phủ Canada là 4.100.000 CAD; vốn viện trợ của Tổ chức Oxfam Quebec là 60.000 CAD; đóng góp bằng hiện vật của các tỉnh trên vào dự án có giá trị tương đương 60.000 CAD.

(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường