Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
32.800 tỷ đồng tăng năng lực cạnh tranh cà phê
26 | 12 | 2008
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa xây dựng đề án tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm cà phê. Theo đó, tổng vốn đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho cà phê Việt Nam đến năm 2015 là khoảng 32.800 tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ tập trung chủ yếu vào cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học, khuyến nông, xúc tiến thương mại; cải tạo, thâm canh và thực hiện sản xuất an toàn, bền vững cho cây cà phê.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện một số giải pháp chủ yếu như xây dựng chiến lược phát triển thị trường, chú trọng các thị trường có khả năng tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Đông Âu, trong khi tiếp tục tăng mức tiêu dùng nội địa lên 10-15% tổng sản lượng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chủ trương ổn định diện tích trồng cà phê theo quy hoạch từ 450.000-500.000 ha với sản lượng khoảng 1 triệu tấn; xây dựng hệ thống tiêu thụ cà phê hiện đại, thích ứng với quá trình giao dịch mua bán trong nước và quốc tế, đồng thời đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tạo liên kết, gắn bó lợi ích giữa người trồng, doanh nghiệp chế biến và các cơ sở dịch vụ.

Với việc đầu tư này, toàn bộ sản phẩm cà phê Việt Nam sẽ được sản xuất, chế biến hợp chuẩn, giao dịch bình đẳng trong nước và nước ngoài với giá bán ngang bằng hoặc cao hơn giá sản phẩm cùng loại trên thị trường thế giới.Nguồn: TTTXVN
Báo cáo phân tích thị trường